Czym są klauzule abuzywne? O czym powinni pamiętać właściciele firm oraz konsumenci?

Wyjaśniając kolejne zagadnienia dotyczące kredytów waloryzowanych do franka szwajcarskiego, bardzo często odnosimy się do pojęcia klauzul abuzywnych. Udowadniając, że znajdują się one w umowie kredytowej, klient może liczyć na unieważnienie kredytu frankowego w całości. Wiele jednak osób nie zdaje sobie sprawy, że klauzule abuzywne pojawiają się w najróżniejszych umowach. Czym tak właściwie są klauzule niedozwolone? W jaki sposób chronią konsumentów przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców?

Klauzule abuzywne – najważniejsze informacje dla konsumentów

Klauzulami abuzywnymi nazwiemy takie zapisy w umowie zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem, które:

 • kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami
 • rażąco naruszają interes konsumenta
 • nie podlegają indywidualnym ustaleniom
 • nie dotyczą jednoznacznych zapisów, ustalających wynagrodzenie czy cenę

Klauzule niedozwolone występują więc w umowach B2C, obowiązujących między firmą a osobą fizyczną. Ich zastosowania po 1 stycznia 2019 roku można odnaleźć również w niektórych umowach firm z osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Ponadto dotyczą one umów wzorcowych, czyli takich, które przedsiębiorca w takim samym lub prawie takim samym kształcie przedkłada do podpisu wszystkim swoim klientom. Najczęściej stosowane są w branży bankowej, finansowej, telekomunikacyjnej. Są także często spotykane w regulaminach sklepów internetowych.

Przedsiębiorcy zobligowani się do tworzenia takich umów i takich regulaminów, które wolne są od klauzul abuzywnych. Istnieje bowiem rejestr klauzul niedozwolonych, prowadzony i regularnie uzupełniany przez UOKiK – jeśli w umowie bądź regulaminie znajdzie się zapis, będący klauzulą niedozwoloną, przedsiębiorca może zostać za nią ukarany bez względu na to, czy wiedział o abuzywnym charakterze zapisu w dokumencie. Obecnie rejestr taki prowadzony jest w formie online poprzez – Prezes UOKiK publikuje na stronie urzędu klauzule, które zostały uznane za niedozwolone.

Klauzule niedozwolone – co może zrobić konsument?

Prawo chroni konsumenta, nadając z góry rygor nieważności klauzulom abuzywnym. Oznacza to, że klient, który stwierdza istnienie niedozwolonego zapisu w umowie, może traktować go jako nieobowiązujący. Zgodnie z obowiązującymi przepisami klauzule abuzywne są bowiem bezskuteczne. Dodatkowo konsument może zabezpieczyć swoje interesy:

 • składając pozew cywilny – sąd może uznać wskazany w powództwie zapis za niedozwolony, uchylając jego zastosowania
 • składając zawiadomienie do Prezesa UOKiK – Prezes UOKiK może jednak uznać postanowienie umowne za niedozwolone, jednak postanowienie to ma charakter ogólny i nie pozostaje w związku z konkretną umową

Konsument ma prawo traktować klauzulę abuzywną za nieważną, żądać jej usunięcia lub zmiany. Co do zasady pozostała część umowy – o ile nie narusza prawa – pozostaje ważna.

Klauzule abuzywne nie tylko w umowach kredytowych – przykłady klauzul niedozwolonych

Klienci korzystający z różnych usług lub dokonujący zakupów w sklepie internetowym często nie są świadomi istnienia klauzul niedozwolonych w umowie lub regulaminie. Lista takich klauzul jest długa, jednak do najczęstszych można zaliczyć zapisy o:

 • ograniczeniu odpowiedzialności względem konsumenta – dotyczy to przede wszystkim umów na wykonanie usługi; przedsiębiorca jednostronnie nie może zwolnić się z odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usługi
 • dające możliwość przedsiębiorcy zerwania umowy z klientem bez właściwych podstaw
 • zabierające klientowi prawo do zerwania lub odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa
 • uprawnieniu przedsiębiorcy do dowolnej interpretacji postanowień umowy

W związku z abuzywnymi klauzulami klienci bywają zmuszani do otwierania rachunków bankowych, gdy chcą wziąć kredyt w instytucji finansowej, do odstąpienia dochodzenia swoich praw w przypadku wady zakupionego produktu w promocyjnej cenie czy do dołączenia paragonu do wysyłki, gdy odstępują od umowy lub reklamuje uszkodzony towar.

Co grozi za stosowanie klauzul abuzywnych w umowach i regulaminach?

Przedsiębiorcom, którzy stosują klauzule niedozwolone, grozi kara finansowa w wysokości 10% rocznego obrotu firmy. Ponadto na stosowaniu takich klauzul cierpi również dobra opinia firmy. Ma to duże znaczenie dla rozwoju firmy, szczególnie takich, do których nowi klienci trafiają głównie z polecenia.

Konsumenci z kolei muszą z dużą rozwagą podchodzić do zaprzestania stosowania się do zapisów umowy, które uznają za nieważne. Może bowiem okazać się, że klauzula jest jak najbardziej zgodna z prawem i jedynie zabezpiecza interes firmy. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wyjaśnienie wszelkich wątpliwości jeszcze przed podpisaniem umowy.

Potrzebna ci pomoc?

Zadzwoń w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku
po godzinie 16:00 lub
Bezpłatnie odpowiemy na Twoje pytania.

Dlaczego Twoje odszkodowanie z Kancelarią AE?

 

Oszczędzamy Twój czas

18 lat doświadczenia pozwala nam uzyskiwać odszkodowania szybko i skutecznie

Wysokie odszkodowania

Analizujemy każdą sprawę i pozyskujemy odszkodowanie z możliwie największej ilości miejsc.

Doświadczony zespół

Nasz zespół to osoby z wieloletnim doświadczeniem. Ich wiedza gwarantuje uzyskanie najwyższych odszkodowań.

Wynagrodzenie po odszkodowaniu

Nasze wynagrodzenie płatne jest dopiero po uzyskaniu odszkodowania. Nie odzyskamy dla Ciebie pieniędzy, nie zarobimy.

18 Lat doświadczenia
610,358,253 zł Uzyskane odszkodowanie
63,542 Ilość klientów
99% Skuteczność
 
Zamknij

Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

Zadzwoń: 34 324 24 31

albo skorzystaj z formularza poniżej  wysyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w zgłaszanej sprawie
  Please prove you are human by selecting the flag.

  Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

  Zadzwoń lub skorzystaj z fomularza / tel. 34 324 24 31   wysyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w zgłaszanej sprawie
   Please prove you are human by selecting the heart.

   X
   WYŚLIJ ZGŁOSZENIE