Wypadek na chodniku

Poślizgnąłeś się na śliskiej nawierzchni?

A może na nierówności chodnika? Pomożemy w dochodzeniu Twoich praw.

Odszkodowanie za wypadek na chodniku

Każdy zarządca chodników zobowiązany jest do utrzymania ich w należytym stanie. Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa przechodniom regulowana jest prawnie, a niedopełnienie obowiązku wiąże się z odpowiedzialnością – na zarządcę chodnika, który zaniedbał jego stan może zostać nałożony mandat. Ponadto ofiara takiego wypadku może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek na chodniku. Dowiedz się, jakich formalności trzeba dopełnić, by uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek na chodniku i kiedy przysługuje Ci taka rekompensata.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za wypadek na chodniku?

Piesi powinni być chronieni przed nieszczęśliwym wypadkiem na chodniku poprzez utrzymanie go w odpowiednim stanie. Oznacza to, że chodnik nie może mieć nierówności, dziur, odstających fragmentów i innych elementów, które narażają pieszego na potknięcie się i przewrócenie. Na chodniku nie powinny znajdować się również tłuste i śliskie plamy (np. po oleju samochodowym czy resztkach jedzenia). Zarządca chodnika zobowiązany jest również do efektywnego odśnieżania i odladzania drogi dla pieszych.

Odszkodowanie za wypadek na chodniku należy się wówczas, gdy:

 • poślizgnięcie się, potknięcie bądź upadek spowodowały szkodę
 • zarządca swoim działaniem lub zaniechaniem doprowadził do złego stanu chodnika
 • wypadek na chodniku miał bezpośredni związek przyczyno-skutkowy z działaniem lub zaniechaniem zarządcy chodnika, który nie dopilnował, by ten był w należytym stanie

Poszkodowany może uzyskać odszkodowanie również, gdy do wypadku na chodniku dojdzie podczas prowadzonych prac remontowych, a teren nimi objęty nie został odpowiednio zabezpieczony.

Wypadek na chodniku – kto odpowiada za stan chodników?

Uzyskanie odszkodowania od podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie chodnika w należytym stanie stosunkowo często przebiega z komplikacjami. Wynikają one głównie z trudności w ustaleniu, kto w momencie wypadku odpowiadał za stan chodnika. Nie zawsze bowiem odpowiedzialnym jest właściciel terenu, a nawet jego zarządca. W przypadku dróg publicznych za stan nawierzchni chodników odpowiada gmina lub miasto, z kolei za chodniki osiedlowe odpowiadają zarząd osiedla, spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa. Jeśli chodnik przylega do prywatnej posesji, za jego stan odpowiedzialny jest właściciel posesji – chyba, że oddziela go pas zieleni. W takiej sytuacji za chodnik odpowiada gmina, zarząd osiedla bądź spółdzielnia mieszkaniowa. Ponadto, jeśli teren jest dzierżawiony, za chodnik odpowiada nie właściciel, a dzierżawca. Należy również pamiętać, że jeśli wypadek miał miejsce na nieodśnieżonym chodniku, za jego stan odpowiada firma, której zlecono odśnieżanie – o ile zarządca korzysta z usług zewnętrznej firmy. Z kolei za szkodę poniesioną w wyniku niedopilnowania odpowiednich zabezpieczeń podczas remontu, odpowiada firma remontowa.

Dokumentacja z miejsca wypadku na chodniku

Osoby poszkodowane w wyniku wypadku na chodniku często mają trudności w ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za stan drogi dla pieszych. Nierzadko także są zbywani – od spółdzielni mieszkaniowej do urzędu miasta, firmy usługowej lub osoby prywatnej i odwrotnie. Dlatego po zajściu zdarzenia warto powiadomić straż miejską, by funkcjonariusze na miejscu spisali protokół, co ułatwi w dochodzeniu swoich roszczeń. Dodatkowo taka wizyta kończy się mandatem dla podmiotu odpowiedzialnego za stan chodnika, co motywuje do jak najszybszego usunięcia przyczyny wypadku.

W dochodzeniu swoich roszczeń pomóc może także dokumentacja sporządzona przez pracowników pogotowia ratunkowego, które zostanie wezwane na miejsce wypadku. Nie zawsze jednak obrażenia wymagają wezwania karetki pogotowia – zawsze jednak należy udać się do lekarza, celem przebadania, a także sporządzenia dokumentacji medycznej. Tylko na jej podstawie będzie można ubiegać się o odszkodowanie za poniesione obrażenia. Należy także zbierać wszystkie imienne rachunki za kolejne wizyty lekarskie, rehabilitację czy wykonane zabiegi. Rachunki wraz z całą dokumentacją medyczną będą niezbędne do tego, aby otrzymać odszkodowanie. Będą również decydować o jego wysokości. Na miejscu zdarzenia warto wykonać również zdjęcia, na których widoczne będzie zaniedbanie w obowiązkach zarządcy drogi dla pieszych.

Bardzo przydatnym dowodem w postępowaniu odszkodowawczym są również zeznania świadków. Warto wziąć numer telefonu od osoby, która widziała upadek, a następnie poprosić o pisemną relację z wypadku.

O jakie odszkodowanie za wypadek może ubiegać się poszkodowany?

Osoba, która doznała uraz w wyniku upadku na chodniku, może ubiegać się o:

 • jednorazowe odszkodowanie za koszty leczenia – w koszty leczenia wlicza się w nie również dojazdy na rehabilitację lub do lekarza specjalisty
 • odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu – należy się poszkodowanym, którzy w wyniku poniesionych obrażeń nie mogą pracować
 • jednorazowe odszkodowanie za poniesione straty – utrata znaczącego klienta lub kontrahenta, a także konieczność przekwalifikowania się, która związana jest z odbyciem płatnych kursów czy szkoleń
 • jednorazowe odszkodowanie za zniszczenia – zwrot kosztów za zniszczone w wyniku wypadku mienie, np. telefon, laptop, odzież
 • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb – mogą one wynikać z potrzeby opieki medycznej, konieczności rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego czy leków

Zadośćuczynienie dla poszkodowanego pieszego

Poszkodowany na chodniku pieszy może także starać się o zadośćuczynienie. Jeśli zdarzenie skutkowało bólem, cierpieniem, a także lękiem i innymi niematerialnymi stratami, ofierze wypadku należy się zadośćuczynienie, niezależnie od wypłaconego odszkodowania. O ile sprawy o odszkodowanie dość często kończą się postępowaniem likwidacyjnym bądź ugodą, o tyle sprawy o zadośćuczynienie najczęściej znajdują swoje miejsce w sądzie. Jednak, że skutki wypadku bywają na tyle poważne, że walka o własne prawa warta jest poświęconego czasu.

Odszkodowania za wypadek na chodniku – jak je uzyskać?

Aby uzyskać odszkodowanie, należy z pełną dokumentacją zgłosić się do zarządcy chodnika (lub jego dzierżawcy bądź firmy odpowiedzialnej za stan drogi dla pieszych w momencie zdarzenia). Podmiot odpowiedzialny może wskazać numer polisy i ubezpieczyciela, do którego trzeba zgłosić wypadek lub zrobi to za nas. Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy. Poszkodowany z kolei ma 3 lata na zgłoszenie wypadku, chyba że:

 • wypadkowi uległa osoba niepełnoletniaz – wtedy może ona zgłosić szkodę do 20. roku życia, nawet jeśli opiekun zawarł wcześniej ugodę
 • w konsekwencji wypadku podmiot odpowiedzialny za niego został skazany wyrokiem karnym – wtedy czas na zgłoszenie wydłuża się do 20 lat od czasu zajścia wypadku

Jeśli idąc chodnikiem, potknąłeś się, przewróciłeś lub uderzyłeś o wystający element, w wyniku czego doznałeś uszczerbku na zdrowiu i chcesz ubiegać się o odszkodowanie, zgłoś się do nas. Ustalimy podmiot odpowiedzialny i pomożemy Ci uzyskać możliwie najwyższą kwotę w ramach odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek na chodniku.

Potrzebna ci pomoc?

Zadzwoń w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku
po godzinie 16:00 lub
Bezpłatnie odpowiemy na Twoje pytania.

Dlaczego Twoje odszkodowanie z Kancelarią AE?

 

Oszczędzamy Twój czas

18 lat doświadczenia pozwala nam uzyskiwać odszkodowania szybko i skutecznie

Wysokie odszkodowania

Analizujemy każdą sprawę i pozyskujemy odszkodowanie z możliwie największej ilości miejsc.

Doświadczony zespół

Nasz zespół to osoby z wieloletnim doświadczeniem. Ich wiedza gwarantuje uzyskanie najwyższych odszkodowań.

Wynagrodzenie po odszkodowaniu

Nasze wynagrodzenie płatne jest dopiero po uzyskaniu odszkodowania. Nie odzyskamy dla Ciebie pieniędzy, nie zarobimy.

18 Lat doświadczenia
610,358,253 zł Uzyskane odszkodowanie
63,542 Ilość klientów
99% Skuteczność
 
Zamknij

Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

Zadzwoń: 34 324 24 31

albo skorzystaj z formularza poniżej  wysyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w zgłaszanej sprawie
  Please prove you are human by selecting the tree.

  Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

  Zadzwoń lub skorzystaj z fomularza / tel. 34 324 24 31   wysyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w zgłaszanej sprawie
   Please prove you are human by selecting the flag.

   X
   WYŚLIJ ZGŁOSZENIE