Wypadek przy pracy

Zdarzenie w miejscu pracy lub w delegacji.

Zdarzenie nagłe powodujące uraz lub śmierć. Uzyskamy odszkodowanie na rehabilitację lub utrzymanie rodziny.

Każdy z nas jest narażony na wypadek. W pracy oraz w drodze do niej lub w trakcie powrotu.

Poszkodowany pracownik, jeżeli stan jego na to pozwala, powinien o wypadku niezwłocznie poinformować przełożonego bądź pracodawcę. Obowiązek ten nie dotyczy tylko poszkodowanego, ale również każdego innego pracownika, który taki wypadek zauważył. Wówczas przyczyny oraz okoliczności zdarzenia ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik BHP oraz Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy. Po końcowych ustaleniach sporządzany jest protokół powypadkowy – protokół BHP, który jest zatwierdzany przez pracodawcę. Przed zatwierdzeniem protokołu zespół powypadkowy jest zobowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią ww. protokołu. Ponadto poszkodowanemu przysługuje prawo do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń. Zatwierdzony protokół BHP pracodawca niezwłocznie dostarcza poszkodowanemu, pouczając go o sposobie oraz trybie odwołania. Jeśli poszkodowany lub rodzina, w przypadku jego śmierci, nie zgadzają się z treścią protokołu lub z jego wnioskami, mają prawo wystąpienia do Sądu Pracy. Gdy do wypadku doszło z winy pracodawcy, ma on obowiązek naprawienia szkody.

Aby zdarzenie mogło być uznane za wypadek przy pracy musi mieć charakter nagły i być wywołane przyczyną zewnętrzną.

Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie przysługuje Ci jeśli wypadek zdarzył się w momencie wykonywania poleceń przełożonychlub czynności na rzecz pracodawcy. Dotyczy to również czasu gdy pozostawałeś do dyspozycji pracodawcy przebywając między siedzibą firmy a miejscem wykonywania obowiązków służbowych.

Jeżeli Twój pracodawca nie stosował się do zasad BHP w miejscu pracy, masz prawo do ubiegania się o odszkodowanie po wypadku w pracy.

O co możesz się ubiegać

  • Odszkodowanie z ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)
  • Zadośćuczynienie za poniesiony krzywdy od pracodawcy, a także zwrot kosztów leczenia
  • zwrot kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (jeżeli w wyniku wypadku straciłeś możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej)
  • zwrot utraconych zarobków (gdy utraciłeś zdolność do pracy zarobkowej w krótszym okresie czasu)

Potrzebna ci pomoc?

Zadzwoń w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku
po godzinie 16:00 lub
Bezpłatnie odpowiemy na Twoje pytania.

Dlaczego Twoje odszkodowanie z Kancelarią AE?

 

Oszczędzamy Twój czas

13 lat doświadczenia pozwala nam uzyskiwać odszkodowania szybko i skutecznie

Wysokie odszkodowania

Analizujemy każdą sprawę i pozyskujemy odszkodowanie z możliwie największej ilości miejsc.

Doświadczony zespół

Nasz zespół to osoby z wieloletnim doświadcz eniem. Ich wiedza gwarantuje uzyskanie najwyższych odszkodowań.

Wynagrodzenie po odszkodowaniu

Nasze wynagrodzenie płatne jest dopiero po uzyskaniu odszkodowa nia. Nie odzyskamy dla Ciebie pieniędzy, nie zarobimy.

13 Lat doświadczenia
293.378.485 zł Uzyskane odszkodowanie
38.621 Ilość klienów
99% Skuteczność
 
Zamknij

Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

Zadzwoń: 34 324 24 31

albo skorzystaj z formularza poniżejMożesz przesłać dokumenty: