Wypadek w gospodarstwie rolnym

Uległeś wypadkowi podczas pracy w gospodarstwie?

Uzyskujemy rekompensaty finansowe nie tylko dla właściciela gospodarstwa ale również dla pracowników czy osób zamieszkałych w gospodarstwie.

Wypadki w rolnictwie zdarzają się często. Wiele z nich nie jest nawet zgłaszana do KRUS w związku z czym trudno oszacować ich liczbę. Najczęstszymi są zdarzenia z udziałem maszyn, zwierząt gospodarskich, jak również wypadki powstałe w wyniku niezabezpieczenia narzędzi rolniczych.Zgodnie z obowiązującym prawem każdy rolnik jest zobligowany do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie tego rodzaju pokrywa wszelkie szkody powstałe na terenie gospodarstwa, wyrządzone przez rolnika, pracowników czy osoby zamieszkałe w gospodarstwie. Odszkodowania z tego tytułu wypłacane są za śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia oraz zniszczenie mienia. Ubezpieczeniem objęte są również szkody wyrządzone przez zwierzęta, maszyny i pojazdy wolnobieżne, będące w posiadaniu rolnika.

Komu przysługuje odszkodowanie w gospodarstwie rolnym

Odszkodowanie należy się w następujących przypadkach:

  • Jeśli jesteś osobą pracującą w gospodarstwie rolnym: rolnik, jego rodzina, pracownicy, a czasem również inne osoby)
  • Jeśli jesteś osobą świadczącą pomoc sąsiedzką
  • Jeśli jesteś osobą trzecią (nie pracującą w gospodarstwie) dokonującą nagłych napraw, czy innych usług np. remontowo-budowlanych to odszkodowanie należne jest za szkody osobowe (uszkodzenie ciała) jak również majątkowe (zniszczone rzeczy czy pojazdy).

O co możesz się ubiegać

  • Odszkodowanie jednorazowe – jako pieniężne zadośćuczynienie mające na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego
  • Odszkodowanie jednorazowe – jeśli poszkodowany musiał zrezygnować z pracy zawodowej i potrzebuje przeszkolenia do innego zawodu
  • Odszkodowanie jednorazowe – na pokrycie kosztów następstw wypadku: za pobyt w szpitalu, zakup leków, opieki medycznej, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, konsultacji specjalistycznych. Również jako zadośćuczynienie za poniesione krzywdy psychiczne rekompensujące skutki wypadku
  • Odszkodowanie w tytułu utraconego dochodu – w przypadku gdy poszkodowany w wypadku nie może pracować
  • Renta uzupełniająca – na wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku, w porównaniu do stanu sprzed wypadku
  • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb – gdy poszkodowany w wypadku wymaga opieki medycznej, rehabilitacji czy zakupu leków
  • Odszkodowanie rzeczowe – koszt naprawy lub odkupienia uszkodzonej lub utraconej rzeczy. Również koszt holowania czy koszt wykorzystania pojazdu zastępczego.

Potrzebna ci pomoc?

Zadzwoń w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku
po godzinie 16:00 lub
Bezpłatnie odpowiemy na Twoje pytania.

Dlaczego Twoje odszkodowanie z Kancelarią AE?

 

Oszczędzamy Twój czas

13 lat doświadczenia pozwala nam uzyskiwać odszkodowania szybko i skutecznie

Wysokie odszkodowania

Analizujemy każdą sprawę i pozyskujemy odszkodowanie z możliwie największej ilości miejsc.

Doświadczony zespół

Nasz zespół to osoby z wieloletnim doświadcz eniem. Ich wiedza gwarantuje uzyskanie najwyższych odszkodowań.

Wynagrodzenie po odszkodowaniu

Nasze wynagrodzenie płatne jest dopiero po uzyskaniu odszkodowa nia. Nie odzyskamy dla Ciebie pieniędzy, nie zarobimy.

13 Lat doświadczenia
293.378.485 zł Uzyskane odszkodowanie
38.621 Ilość klienów
99% Skuteczność
 
Zamknij

Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

Zadzwoń: 34 324 24 31

albo skorzystaj z formularza poniżejMożesz przesłać dokumenty: