Błędy medyczne

Jesteś ofiarą błędu medycznego?

Zła diagnoza, błąd w czasie operacji, a może jeszcze coś innego? Uzyskamy odszkodowanie.

Jeżeli podczas pobytu w szpitalu czy zabiegu operacyjnego doszło do zaniedbania lub popełnienia błędu medycznego przez personel placówki medycznej, a tym samym pacjentowi wyrządzono szkodę, może on ubiegać się o odszkodowanie.

Odszkodowanie tego rodzaju jest zależne od tego, jak poważne konsekwencje finansowe oraz zdrowotne poniosłeś w związku z zaniedbaniem.

Błąd medyczny (błąd w sztuce lekarskiej, błąd lekarski, błąd w sztuce medycznej) to zawinione postępowanie (działanie lub zaniechanie) powodujące szkodę pacjenta (zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć).Rodzaje błędów medycznych:

 • diagnostyczny – niezalecenie wymaganych badań lub wadliwa interpretacja
 • terapeutyczny – nieprawidłowa procedura leczenia, niewystarczająca lub nadmiernie ingerująca w organizm
 • wykonawczy – nieprawidłowe wykonanie prawidłowej procedury
 • organizacyjny – błędna organizacja procesu leczenia przez placówkę medyczną

Komu przysługuje odszkodowanie za błędy medyczne

Musisz być poszkodowanym w wyniku błędu w sztuce lekarskiej lub osoby bliskie mogą ubiegać się z tego tytułu jeśli błąd zakończył się śmiercią.

Aby błąd medyczny rodził konsekwencje prawne muszą zaistnieć poniższe elementy:

 • postępowanie osoby odpowiedzialnej musi być niezgodne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej
 • być szkoda pacjenta w postaci jego śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, innego naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia na skutek punktu pierwszego
 • istnieje związek przyczynowy pomiędzy działaniem osoby odpowiedzialnej, a skutkiem w postaci szkody pacjenta
 • osobie odpowiedzialnej można przypisać winę umyślną lub nieumyślną (lekkomyślność, niedbalstwo)

O co możesz się ubiegać

 • Odszkodowanie jednorazowe – jednorazowa kwota stanowiącą odszkodowanie lub poszkodowany może żądać zwrotu wszystkich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, domagać się zwrotu kosztów poniesionych z konieczności przystosowania domu do osoby niepełnosprawnej oraz wszelkie koszty związane z transportem
 • Odszkodowanie jednorazowe – jeśli poszkodowany musiał zrezygnować z pracy zawodowej i potrzebuje przeszkolenia do innego zawodu
 • Renta uzupełniająca – która ma pokryć różnicę między zarobkami uzyskiwanymi przed i po błędzie lekarskim
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb – gdy poszkodowany wymaga stałej opieki medycznej, rehabilitacji czy zakupu leków.
W przypadku, gdy pacjent zmarł na skutek błędu, osoby bliskie mogą ubiegać się o zwrot kosztów leczenia oraz pokrycie kosztów pogrzebu. Mają prawo dochodzić odszkodowania. Jeśli zmarły płacił alimenty można żądać renty alimentacyjnej. Bliscy mają prawo do zadośćuczynienia pieniężnego, które jest wypłacane jednorazowo. Tego rodzaju rekompensata ma pomóc rodzinie zmarłego w trudnych dla niej chwilach oraz zmniejszyć ból i krzywdy.

Potrzebna ci pomoc?

Zadzwoń w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku
po godzinie 16:00 lub
Bezpłatnie odpowiemy na Twoje pytania.

Dlaczego Twoje odszkodowanie z Kancelarią AE?

 

Oszczędzamy Twój czas

13 lat doświadczenia pozwala nam uzyskiwać odszkodowania szybko i skutecznie

Wysokie odszkodowania

Analizujemy każdą sprawę i pozyskujemy odszkodowanie z możliwie największej ilości miejsc.

Doświadczony zespół

Nasz zespół to osoby z wieloletnim doświadcz eniem. Ich wiedza gwarantuje uzyskanie najwyższych odszkodowań.

Wynagrodzenie po odszkodowaniu

Nasze wynagrodzenie płatne jest dopiero po uzyskaniu odszkodowa nia. Nie odzyskamy dla Ciebie pieniędzy, nie zarobimy.

13 Lat doświadczenia
293.378.485 zł Uzyskane odszkodowanie
38.621 Ilość klienów
99% Skuteczność
 
Zamknij

Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

Zadzwoń: 34 324 24 31

albo skorzystaj z formularza poniżejMożesz przesłać dokumenty: