Czym są mediacje i jaka jest ich rola w walce o odszkodowanie?

Przeciążenie sądów sprawia, że sprawy sądowe w Polsce trwają bardzo długo i wymagają nie lada cierpliwości, przede wszystkim od powoda, który składa pozew. Istnieją jednak sposoby, by przyspieszyć rozstrzygnięcie sporu. Wymagają one jednak nici porozumienia obu stron konfliktu. Jednym z nich są mediacje, w Polsce powoli zyskujące na popularności, w Stanach Zjednoczonych powszechnie praktykowane. Czym są mediacje, jakie są zasady ich prowadzenia oraz jakie zalety płyną ze skierowania sprawy do mediacji?

Mediacje – polubowne rozstrzyganie sporów

Mediacje to metoda, polegająca na polubownym rozstrzyganiu sporów. Pozwalają w najmniej oficjalny, a więc i najmniej stresujący dla obu stron konfliktu sposób, rozwiązać problem. Aby mogło dojść do mediacji, wolę muszą wyrazić dwie strony, zgłaszając się do jednego z profesjonalnych centrów mediacyjnych. Na mediację sądową może także skierować sąd, jednak takie rozwiązanie ma sens wyłącznie w przypadku, gdy widoczna jest chęć porozumienia się obu stron konfliktu.

Mediację można rozpocząć zarówno przed wystąpieniem na drogę sądową, jak i po rozpoczęciu procesu. Można ją także w dowolnym momencie przerwać. Mediacje są dobrowolne – wymagają od obu stron konfliktu woli porozumienia i gotowości pójścia na kompromis. Zdarza się, że mediacje jako sposób rozstrzygania sporów zapisywane są w umowach, np. handlowych, które zakładają, że w przypadku braku porozumienia stron umowy, w pierwszej kolejności spór spróbują rozstrzygnąć właśnie za pomocą mediacji.

Na czym polegają mediacje?

Mediacje prowadzone są przez wykwalifikowanego mediatora. Może być nim prawnik, ale nie sędzia pracujący w sądzie powszechnym. Ponadto mediator musi być neutralny – nie zabiera on żadnego stanowiska w sprawie i nie usiłuje dowieźć winy którejkolwiek ze stron. Zadaniem mediatora jest prowadzenie rozmów w taki sposób, by to strony konfliktu wypracowały konsensus. Mediator czuwa, by mediacje przebiegły zgodnie z literą prawa.

Szczegółowe zasady prowadzenia danej mediacji ustalane są na pierwszym spotkaniu, często definiuje je regulamin centrum mediacji, do którego zgłosiły się skonfliktowane strony. Mogą być one prowadzone w centrum mediacji lub w dowolnym miejscu, wskazanym przez strony. W mediacjach stronom pomagają prawnicy, którzy czuwają nad tym, by warunki zawieranej ugody nie narażały klienta na nieuzasadnione ustępstwa czy straty.

Mediacje często kończą się zawarciem ugody, ponieważ stronom zależy na pozytywnym rozstrzygnięciu sporu. W takim przypadku strony, aby mieć pewność, co do wykonalności postanowień mediacyjnych, muszą zawnioskować o nadanie im klauzuli wykonalności do sądu powszechnego lub sądu arbitrażowego.

W jakich sporach stosuje się mediacje?

Mediacje stosuje się przede wszystkim w sprawach, które na co dzień rozstrzygają sądy cywilne, gospodarcze oraz rodzinne. Najchętniej z mediacji korzystają firmy i instytucje, które podpisują umowy długoterminowe oraz wszystkie te podmioty, którym zależy na utrzymaniu dobrej renomy – dzięki poufności, jaka obowiązuje zarówno obie strony mediacji, jak i mediatora, wszelkie spory rozwiązywane są bez rozgłosu. Ze względu na charakter mediacji, chętnie decydują się na nie również firmy, którym zależy na szybkim rozwiązaniu sporu.

Mediacje są dość często praktykowane również między klientami a bankami (np. w sprawach frankowych)oraz między klientami a towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Mediacje z ubezpieczycielem – polubowne rozwiązywania spraw o odszkodowanie

Mediacje coraz częściej stosowane są w sprawach o odszkodowanie, szczególnie gdy osoba poszkodowana stara się uzyskać takie świadczenie od instytucji państwowej lub finansowej. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że pozwala znacznie szybciej uzyskać odszkodowanie, często tak bardzo potrzebne na naprawienie szkód materialnych czy podjęcie skutecznego leczenia czy rehabilitacji. Ogromną zaletą mediacji jest bowiem znacznie szybszy ich przebieg – mediacje najczęściej trwają do kilku miesięcy, podczas gdy sprawy w sądzie mogą trwać latami.

Jest to również znacznie tańszy sposób rozwiazywania sporów. Jednak przed rozpoczęciem mediacji trzeba mieć na uwadze również wady tego rozwiązania. Najważniejszą z nich jest konieczność zawarcia kompromisu z drugą stroną, co często przekłada się na otrzymanie mniejszej kwoty odszkodowania, niż byłoby to możliwe w sądzie. Poszkodowany jednak nie może mieć nigdy pewności, jaką ostatecznie kwotę przyzna sąd, dlatego nierzadko mediacje są rozsądniejszym rozwiązaniem.

Mediacje – pomoc prawna w mediacjach z ubezpieczycielem

W Kancelarii Odszkodowawczej Automobile Expert zajmujemy się kompleksową obsługą prawną osób i firm, które znalazły się w sporze z jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. Należy pamiętać, że TU, podejmując mediacje, próbują zakończyć spór w możliwy najkorzystniejszy dla siebie sposób, znacząco zaniżając proponowaną kwotę odszkodowania. Mediacje mają na celu pogodzić interesy obu stron konfliktu, podczas gdy TU nierzadko wykorzystują niełatwą sytuację osób poszkodowanych, którym często zależy na jak najszybszym otrzymaniu środków niezbędnych na podjęcie leczenia czy naprawy szkód powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Dlatego do mediacji z ubezpieczycielem warto się dobrze przygotować, powierzając sprawę doświadczonemu prawnikowi.

Potrzebna ci pomoc?

Zadzwoń w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku
po godzinie 16:00 lub
Bezpłatnie odpowiemy na Twoje pytania.

Dlaczego Twoje odszkodowanie z Kancelarią AE?

 

Oszczędzamy Twój czas

18 lat doświadczenia pozwala nam uzyskiwać odszkodowania szybko i skutecznie

Wysokie odszkodowania

Analizujemy każdą sprawę i pozyskujemy odszkodowanie z możliwie największej ilości miejsc.

Doświadczony zespół

Nasz zespół to osoby z wieloletnim doświadczeniem. Ich wiedza gwarantuje uzyskanie najwyższych odszkodowań.

Wynagrodzenie po odszkodowaniu

Nasze wynagrodzenie płatne jest dopiero po uzyskaniu odszkodowania. Nie odzyskamy dla Ciebie pieniędzy, nie zarobimy.

18 Lat doświadczenia
610,358,253 zł Uzyskane odszkodowanie
63,542 Ilość klientów
99% Skuteczność
 
Zamknij

Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

Zadzwoń: 34 324 24 31

albo skorzystaj z formularza poniżej  wysyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w zgłaszanej sprawie
  Please prove you are human by selecting the tree.

  Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

  Zadzwoń lub skorzystaj z fomularza / tel. 34 324 24 31   wysyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w zgłaszanej sprawie
   Please prove you are human by selecting the heart.

   X
   WYŚLIJ ZGŁOSZENIE