Odmowa wypłaty odszkodowania – co zrobić w takim przypadku?

Uzyskanie należnego odszkodowania wymaga dopełnienia formalności, a działania osób poszkodowanych nie zawsze zwieńczone są sukcesem w postaci wypłaconego świadczenia. Firmy ubezpieczeniowe nierzadko zaniżają należną wartość świadczenia, a niekiedy całkowicie odmawiają wypłaty odszkodowania, niewłaściwie oceniając indywidualny przypadek osoby, która zgłosiła wypadek. Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania?

Wypłata odszkodowania – procedury zgłaszania szkody i wypłaty odszkodowania

Wiele osób zastanawia się, kiedy zgłosić wypadek lub inne zdarzenie do firmy ubezpieczeniowej. Z całą pewnością nie warto z tym zwlekać, jednak każdy rodzaj zdarzenia wymaga zastosowania innych procedur. Zawsze po zdarzeniu należy zapoznać się z OWU ubezpieczenia, by poznać szczegóły procedury, jaką należy dopełnić, by ubiegać się o odszkodowanie.

Szkodę można zgłaszać w sposób opisany w OWU – najczęściej jest to droga pisemna, telefoniczna, cyfrowa lub zgłoszenie szkody bezpośrednio u przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej. Firma ubezpieczeniowa ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy od chwili jej zgłoszenia. W skrajnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony, o ile istnieje uzasadniony powód dłuższego rozpatrywania sprawy.

Odmowa wypłaty odszkodowania – jak się przed nią ustrzec?

Zdarza się, że odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela wynika z niedopatrzenia warunków umowy, a konkretniej polisy, jaką podpisał z TU poszkodowany. To cenna informacja dla wszystkich, którzy dopiero zamierzają zgłosić wypadek – dopełnienie wszelkich formalności znacząco zmniejsza ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania. Jak się przed tym uchronić?

 • zapoznanie się z warunkami OWU – w tej części polisy znajdziemy wiele ważnych informacji: w jaki sposób zgłosić szkodę, w jakim czasie zgłosić szkodę, co będzie potrzebne do zgłoszenia szkody
 • dowody z wypadku – w zależności od rodzaju wypadku, jakiemu uległ poszkodowany, powinien on pamiętać, że im więcej dowodów na to, w jakich okolicznościach doszło do wypadku, tym większa szansa, że nasze zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie; pamiętajmy zatem o zdjęciach, kontakcie do świadka, dokumentacji medycznej, które mogą okazać się niezwykle przydatne
 • odpowiedni ubezpieczyciel – należy pamiętać, że nie każdą szkodę zgłaszamy do naszego ubezpieczyciela, np. jeśli chcemy zgłosić szkodę, do której doszło w wypadku samochodowym, zgłaszamy ją do ubezpieczyciela sprawcy wypadku, a odszkodowanie zostaje nam wypłacone z polisy OC sprawcy wypadku; jeśli posiadamy rozszerzone ubezpieczenie na życie, a w konsekwencji wypadku doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu, zdarzenie zgłaszamy także do naszego TU, a odszkodowanie zostaje nam wypłacone w ramach polisy na życie
 • prawidłowo skonstruowany wniosek o odszkodowanie – precyzyjne podanie okoliczności wypadku jest konieczne, by uzyskać odszkodowanie

Odmowa wypłaty odszkodowania – i co dalej?

Jeśli otrzymamy od TU informację o odmowie wypłaty odszkodowania, w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację. O sposobie składania reklamacji również przeczytamy w OWU. Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, a jeśli istnieje uzasadnienie, może ten czas przedłużyć do 60 dni. Jeśli po tym czasie poszkodowany nie uzyska odpowiedzi na reklamację, zostaje ona uznana jako rozpatrzona pozytywnie.

W przypadku negatywnie rozpatrzonej reklamacji, poszkodowany ma jeszcze trzy możliwości:

 • skarga do Rzecznika Finansowego – jeśli uzna on nasza rację, zgłosi się do TU z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy; może także zgłosić sprawę do Komisji Nadzoru Finansowego lub Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a nawet prokuratury
 • skierowanie sprawy do mediacji – polubowne rozstrzygnięcie sprawy często w takich przypadkach okazuje się niemożliwe
 • założenie sprawy w sądzie – wiąże się to z poniesieniem na wstępie kosztów sądowych, kosztów związanych z powołaniem biegłego, a w przypadku przegranej sprawy również kosztów poniesionych przez drugą stronę

Mimo kosztów związanych ze sprawą sądową, bywa ona jedyną szansą na uzyskanie należnego odszkodowania. Warto jednak należycie się do niej przygotować – najlepiej z pomocą doświadczonego prawnika ds. odszkodowań. Kancelaria Odszkodowawcza Automobile Expert oferuje kompleksową obsługę osób poszkodowanych, którym odmówiono wypłaty odszkodowania.

Odmowa wypłaty pełnego odszkodowania i ugoda z ubezpieczycielem

Dość często dochodzi do takich sytuacji, gdy TU zaniża kwotę należną poszkodowanemu w wypadku. W takich sytuacjach często skuteczne okazują się reklamacje – po jej złożeniu osoba poszkodowana otrzymuje odpowiedź o przyznaniu należnej kwoty. Jeśli jednak tak się nie stanie, pozostają te same procedury, z których może skorzystać osoba, która otrzymała odmowę wypłaty odszkodowania. Warto podkreślić, że nie zgłoszenie reklamacji od decyzji TU, nie uniemożliwia poszkodowanemu ubieganie się o dopłatę do odszkodowania. Znacznie trudniej jest uzyskać taką dopłatę, gdy podpisano wcześniej ugodę z ubezpieczycielem. Dlatego przed podpisaniem takiego dokumentu należy dokładnie zapoznać się z jej warunkami, a najlepiej skonsultować treść ugody z prawnikiem specjalizującym się w ubezpieczeniach.

Odmowa wypłaty odszkodowania może wynikać z niespełnienia warunków OWU. Nierzadko jednak TU odmawiają wypłaty odszkodowania osobom, które takie świadczenie się należy, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Odszkodowawczą.

Potrzebna ci pomoc?

Zadzwoń w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku
po godzinie 16:00 lub
Bezpłatnie odpowiemy na Twoje pytania.

Dlaczego Twoje odszkodowanie z Kancelarią AE?

 

Oszczędzamy Twój czas

18 lat doświadczenia pozwala nam uzyskiwać odszkodowania szybko i skutecznie

Wysokie odszkodowania

Analizujemy każdą sprawę i pozyskujemy odszkodowanie z możliwie największej ilości miejsc.

Doświadczony zespół

Nasz zespół to osoby z wieloletnim doświadczeniem. Ich wiedza gwarantuje uzyskanie najwyższych odszkodowań.

Wynagrodzenie po odszkodowaniu

Nasze wynagrodzenie płatne jest dopiero po uzyskaniu odszkodowania. Nie odzyskamy dla Ciebie pieniędzy, nie zarobimy.

18 Lat doświadczenia
610,358,253 zł Uzyskane odszkodowanie
63,542 Ilość klientów
99% Skuteczność
 
Zamknij

Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

Zadzwoń: 34 324 24 31

albo skorzystaj z formularza poniżej  wysyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w zgłaszanej sprawie
  Please prove you are human by selecting the truck.

  Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

  Zadzwoń lub skorzystaj z fomularza / tel. 34 324 24 31   wysyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w zgłaszanej sprawie
   Please prove you are human by selecting the heart.

   X
   WYŚLIJ ZGŁOSZENIE