Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu to pojęcie kojarzone przede wszystkim z wypłatą odszkodowania osobie poszkodowanej w wypadku. Od rodzaju uszczerbku, jego stopnia zależy wysokość wypłaconego świadczenia. Dowiedz się, czym dokładnie jest uszczerbek na zdrowiu, na co zwrócić uwagę, wykupując polisę i na jakie odszkodowanie możesz liczyć w przypadku uszczerbku na zdrowiu.

Czym jest uszczerbek na zdrowiu?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe w umowie z klientem zawiera definicję uszczerbku na zdrowiu oraz zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Warto dokładnie wczytać się w OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia, by szczegółowo poznać prawa, jakie nam przysługują. Bez względu na OWU poszczególnych TU, uszczerbkiem na zdrowiu określamy uszkodzenie ciała, które prowadzi do długotrwałego lub trwałego zaburzenia czynności narządu lub układu, zmniejszenia wydolności narządów lub układów bądź innego rodzaju zmniejszenia sprawności narządu lub układu, do którego doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia, wchodzącego w zakres odpowiedzialności TU.

Uszczerbek na zdrowiu może także wynikać z choroby zawodowej. Nieszczęśliwy wypadek, którego konsekwencją jest uszczerbek na zdrowiu, może wydarzyć się w pracy, w domu, w drodze do pracy lub domu i w dowolnym innym miejscu. Jednak nie wszystkie zdarzenia są klasyfikowane jako takie, które prowadzą do nieszczęśliwego wypadku – uraz w wyniku przeciążenia, przedźwigania, nadmiernego wysiłku czy nieprawidłowego pochylenie ciała nie zostanie uznany jako uszczerbek na zdrowiu. Również dysfunkcje będące następstwem choroby – poza chorobami zawodowymi – nie są uszczerbkiem na zdrowiu. Z kolei zawał serca czy udar, do których doszło w wyniku dużego stresu, może zostać zakwalifikowany jako uszczerbek na zdrowiu, podobnie jak uszkodzenie ciała, do którego doszło w wyniku błędu medycznego.

Należy podkreślić, że do uszczerbku na zdrowiu może dojść wyłącznie w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jeśli poszkodowany lub osoba trzecia przyczyniły się do powstania urazu, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z tytułu polisy NNW. W przypadku celowego działania można zostać oskarżonym o próbę wyłudzenia odszkodowania.

Długotrwały i trwały uszczerbek na zdrowiu

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu przysługuje zarówno w przypadku trwałego, jak i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Oczywiście w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie to będzie wyższe. W przeciwieństwie do niego, długotrwały uszczerbek na zdrowiu rokuje poprawą zdrowia, jednak uraz lub inny rodzaj uszkodzenia ciała powoduje dysfunkcje przez okres co najmniej 6 miesięcy. Niewielkie urazy, stłuczenia, siniaki, do których doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku, nie są uznawane jako uszczerbek na zdrowiu.

Jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – procedury

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo, a jego wysokość zależy od stopnia uszkodzenia ciała, wyrażanego w procencie. Każde TU posiada tabele, w których określane są stopnie uszczerbku na zdrowiu dla różnych urazów. Stopień uszczerbku na zdrowiu określa lekarz orzecznik na podstawie dokumentacji z wypadku oraz dokumentacji medycznej. Orzeczenie takie wydawane jest po zakończonym leczeniu i rehabilitacji, chyba że znacząco się one przedłużają – w takiej sytuacji odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wypłacany jest nie później niż 24 miesiące po zdarzeniu.

Prywatne ubezpieczenie i ubezpieczenie ZUS a uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu należy się wszystkim osobom, opłacającym składki zdrowotne, o ile dysfunkcja została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Również w tym przypadku wartość świadczenia obliczana jest na podstawie stopnia uszkodzenia ciała, wyrażanego w procentach. Wysokość świadczeń dość często zmianie – na okres od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 za 1% uszczerbku na zdrowiu doznanego w wyniku wypadku w pracy poszkodowany otrzymuje 1033zł.

Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie ZUS nie obejmuje innych zdarzeń losowych, dlatego warto wykupić we własnym zakresie polisę NNW. Ponadto zaleca się rozszerzyć jej zakres o pobyt w szpitalu czy utratę zdolności do wykonywania pracy zarobkowej. Innym rozwiązaniem jest wykupienie polisy na życie – zakres takiego ubezpieczenia różni się w zależności od oferty TU. Najczęściej obejmuje ono wybrane choroby, coraz częściej można dodatkowo wykupić ubezpieczenie od chorób nowotworowych, następstw nieszczęśliwych wypadków, niezdolności do pracy, hospitalizacji, operacji oraz śmierci. Często polisa taka przewiduje również możliwość uzyskania jednorazowego zadośćuczynienia za cierpienie i ból, jakich poszkodowany doznaje w wyniku uszczerbku na zdrowiu. Należy bowiem pamiętać, że ubezpieczenie za uszczerbek na zdrowiu z tytułu ubezpieczenia NNW nie uwzględnia szkód moralnych.

W dochodzeniu swoich praw do świadczeń, wynikających z obowiązującej polisy, pomaga nasza Kancelaria Odszkodowawcza – pomagamy w negocjacjach w firmami ubezpieczeniowymi, reprezentujemy klientów w sądzie, a także uzyskujemy dopłaty do zaniżonych odszkodowań. Wszystkich poszkodowanych zapraszamy do kontaktu!

Potrzebna ci pomoc?

Zadzwoń w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku
po godzinie 16:00 lub
Bezpłatnie odpowiemy na Twoje pytania.

Dlaczego Twoje odszkodowanie z Kancelarią AE?

 

Oszczędzamy Twój czas

18 lat doświadczenia pozwala nam uzyskiwać odszkodowania szybko i skutecznie

Wysokie odszkodowania

Analizujemy każdą sprawę i pozyskujemy odszkodowanie z możliwie największej ilości miejsc.

Doświadczony zespół

Nasz zespół to osoby z wieloletnim doświadczeniem. Ich wiedza gwarantuje uzyskanie najwyższych odszkodowań.

Wynagrodzenie po odszkodowaniu

Nasze wynagrodzenie płatne jest dopiero po uzyskaniu odszkodowania. Nie odzyskamy dla Ciebie pieniędzy, nie zarobimy.

18 Lat doświadczenia
610,358,253 zł Uzyskane odszkodowanie
63,542 Ilość klientów
99% Skuteczność
 
Zamknij

Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

Zadzwoń: 34 324 24 31

albo skorzystaj z formularza poniżej  wysyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w zgłaszanej sprawie
  Please prove you are human by selecting the key.

  Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

  Zadzwoń lub skorzystaj z fomularza / tel. 34 324 24 31   wysyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w zgłaszanej sprawie
   Please prove you are human by selecting the plane.

   X
   WYŚLIJ ZGŁOSZENIE