Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania – co zrobić, jeśli ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania?

Każda osoba poszkodowana ma prawo oczekiwań od sprawcy zdarzenia, w wyniku którego doszło do szkody, naprawienia jej w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. W sytuacji, gdy żadna ze stron zdarzenia nie była ubezpieczona, możliwe jest zawarcie ugody pozasądowej lub sądowej. Jeśli jednak chociaż jedna ze stron była ubezpieczona na wypadek zdarzenia, do jakiego doszło, poszkodowany może skierować wniosek o odszkodowanie bezpośrednio do ubezpieczyciela. Niestety dość częstą praktyką towarzystw ubezpieczeniowych jest zaniżanie odszkodowania, nierzadko też ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak bronić się przed nadużyciem praw przez duże firmy? Czy pozew jest jedynym rozwiązaniem?

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania – ile czasu trwają procedury?

Co do zasady poszkodowany ma 3 lata od wystąpienia szkody majątkowej na złożenie wniosku do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania. Termin ten wynika z przepisów o przedawnieniu roszczeń i ulega wydłużeniu w przypadku, gdy szkoda była następstwem przestępstwa (20 lat) lub gdy poszkodowanym jest osoba niepełnoletnia. Oczywiście nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody – przedłużenie się procedur może nawet skutkować przedawnieniem się roszczeń.

Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie. Termin ten może ulec wydłużeniu w sytuacjach wyjątkowych – gdy mimo zachowania należytej staranności, odpowiedź na wniosek wymaga dłuższych czy bardziej skomplikowanych czynności. Wówczas TU może odpowiedzieć na wniosek poszkodowanego w terminie 14 dni od uzyskania potrzebnej wiedzy, ale nie dłużej niż 90 dni po otrzymaniu wniosku o odszkodowanie. Termin ten może ulec wydłużeniu wyłączenie w sytuacji, gdy ustalenie odpowiedzialności bądź wysokości należytego odszkodowania uzależnione jest od karnego lub cywilnego postępowania sądowego.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

W sytuacji, gdy ubezpieczyciel zaniża wysokość odszkodowania lub odmawia jego wypłaty, poszkodowany może odwołać się od decyzji, składając reklamację. W dalszym ciągu obowiązuje 3-letni okres przedawnienia. Aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie reklamacji, warto do odwołania dołączyć dokument od rzeczoznawcy, który wskaże odpowiedzialnego za szkodę oraz poda koszt jej naprawy. Niestety wiąże się to z dodatkowymi kosztami. TU ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach, gdy wymagają tego procedury, termin ten – po poinformowaniu osoby składającej reklamację – może zostać wydłużony do 60 dni.

Po ponownej odmowie ubezpieczyciela poszkodowany może złożyć skargę do Rzecznika Finansowego, KNF lub Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, może skierować sprawę do mediacji lub złożyć pozew cywilny. Możliwe jest także zawiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, jeśli sprawa nosi jego znamiona.

Niestety polubowne rozstrzygnięcie sprawy przez mediatora to sytuacja niezwykle rzadka – firmy ubezpieczeniowe rzadko wyrażają chęć na mediację czy arbitraż. Najczęstszym rozwiązaniem w tego typu sytuacjach jest postępowanie sądowe.

Innym, coraz popularniejszym rozwiązaniem jest pomoc, jaką udzielają profesjonalne kancelarie odszkodowawcze. Wszystkich, którzy mierzą się z niełatwym zadaniem, jakim jest uzyskanie należytej kwoty odszkodowania, zapraszamy do kontaktu.

Potrzebna ci pomoc?

Zadzwoń w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku
po godzinie 16:00 lub
Bezpłatnie odpowiemy na Twoje pytania.

Dlaczego Twoje odszkodowanie z Kancelarią AE?

 

Oszczędzamy Twój czas

18 lat doświadczenia pozwala nam uzyskiwać odszkodowania szybko i skutecznie

Wysokie odszkodowania

Analizujemy każdą sprawę i pozyskujemy odszkodowanie z możliwie największej ilości miejsc.

Doświadczony zespół

Nasz zespół to osoby z wieloletnim doświadczeniem. Ich wiedza gwarantuje uzyskanie najwyższych odszkodowań.

Wynagrodzenie po odszkodowaniu

Nasze wynagrodzenie płatne jest dopiero po uzyskaniu odszkodowania. Nie odzyskamy dla Ciebie pieniędzy, nie zarobimy.

18 Lat doświadczenia
610,358,253 zł Uzyskane odszkodowanie
63,542 Ilość klientów
99% Skuteczność
 
Zamknij

Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

Zadzwoń: 34 324 24 31

albo skorzystaj z formularza poniżej  wysyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w zgłaszanej sprawie
  Please prove you are human by selecting the heart.

  Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

  Zadzwoń lub skorzystaj z fomularza / tel. 34 324 24 31   wysyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w zgłaszanej sprawie
   Please prove you are human by selecting the heart.

   X
   WYŚLIJ ZGŁOSZENIE