Wykreślenie hipoteki po unieważnieniu kredytu frankowego

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po unieważnieniu kredytu frankowego jest jednym z kluczowych elementów rozliczenia kredytobiorcy z bankiem. Jeszcze do niedawna wykreślenie hipoteki w znaczącym stopniu utrudniały banki, obecnie procedura ta została uproszczona. Dowiedz się, jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej po unieważnieniu kredytu CHF.

Wpis i wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Wpis hipoteki do księgi wieczystej jest zabezpieczeniem dla banku, który udziela kredytu. Jest wymagany przez każdy bank, gdyż ustanowiona hipoteka chroni kredytodawcę na wypadek braku płatności rat przez kredytobiorcę. Hipoteka jest akcesoryjna względem długu – nie ma podstaw prawnych do jej istnienia, gdy długu nie ma. Dlatego po unieważnieniu kredytu frankowego hipoteka powinna zostać wykreślona z księgi wieczystej nieruchomości, która była nią obciążona na postawie umowy kredytowej. Czy do usunięcia hipoteki niezbędny jest list mazalny?

Czy list mazalny jest konieczny do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej?

List mazalny jest dokumentem, jaki powinien wystawić bank po unieważnieniu przez sąd umowy kredytowej. W liście mazalnym bank wyraża zgodę na wykreślenie go z hipoteki nieruchomości kredytobiorcy, którego umowa kredytowa z bankiem została prawomocnie unieważniona. Ponadto muszą znaleźć się w nim takie informacje, jak dane kredytobiorcy oraz dane dotyczące nieruchomości – adres oraz numer księgi wieczystej. W liście mazalnym musi znaleźć się również informacja o rodzaju hipoteki oraz oświadczenie o wygaśnięciu wierzytelności (w tym przypadku będzie to numer umowy kredytowej).

Po otrzymaniu takiego listu mazalnego kredytobiorca powinien wypełnić wniosek o wykreślenie banku z hipoteki, dołączając prawomocny wyrok sądu, list mazalny i inne wymagane załączniki. Dokumenty należy złożyć w sądzie rejonowym w wydziale ksiąg wieczystych (sąd rejonowy odpowiedni dla danej nieruchomości), a następnie uiścić opłatę. Czas oczekiwania na decyzję sądu uzależniony jest od ilości zgłaszanych spraw.

Niektóre banki bez dodatkowych trudności realizowały wniosek klienta, na podstawie którego wystawiany jest list mazalny. Inne niestety nie odpowiadały na wniosek, a niektóre instytucje finansowe wnosiły kasację od prawomocnego wyroku sądu, by dodatkowo wydłużyć czas rozliczenia nieważnego już kredytu.

Wykreślenie hipoteki na podstawie prawomocnego wyroku sądu

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2021 roku jasno wskazuje na możliwość wykreślenia hipoteki na podstawie prawomocnego wyroku. Kredytobiorcy w dalszym ciągu mogą zawnioskować do banku o wydanie listu mazalnego i część banków nadal szybko realizują takie wnioski. Jeśli jednak wniosek o list mazalny nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, kredytobiorca może złożyć w sądzie wniosek o wykreślenie banku z hipoteki, załączając prawomocny wyrok sądu bez listu mazalnego. Należy przy tym pamiętać, że postanowienie o unieważnieniu umowy kredytowej musi zostać umieszczone w sentencji, czyli w wyroku sądu, a nie w uzasadnieniu.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nie następuje automatycznie po wydaniu prawomocnego wyroku przez sąd o unieważnieniu kredytu. Aby jednak usunąć hipotekę, wystarczy złożyć wniosek, załączając odpowiednie dokumenty. Uprzednio należy dokonać rozliczenia z bankiem unieważnionego kredytu. Usunięcie hipoteki ostatecznie uwalnia kredytobiorcę od ciężaru, jakim jest kredyt hipoteczny.

Potrzebna ci pomoc?

Zadzwoń w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku
po godzinie 16:00 lub
Bezpłatnie odpowiemy na Twoje pytania.

Dlaczego Twoje odszkodowanie z Kancelarią AE?

 

Oszczędzamy Twój czas

18 lat doświadczenia pozwala nam uzyskiwać odszkodowania szybko i skutecznie

Wysokie odszkodowania

Analizujemy każdą sprawę i pozyskujemy odszkodowanie z możliwie największej ilości miejsc.

Doświadczony zespół

Nasz zespół to osoby z wieloletnim doświadczeniem. Ich wiedza gwarantuje uzyskanie najwyższych odszkodowań.

Wynagrodzenie po odszkodowaniu

Nasze wynagrodzenie płatne jest dopiero po uzyskaniu odszkodowania. Nie odzyskamy dla Ciebie pieniędzy, nie zarobimy.

18 Lat doświadczenia
610,358,253 zł Uzyskane odszkodowanie
63,542 Ilość klientów
99% Skuteczność
 
Zamknij

Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

Zadzwoń: 34 324 24 31

albo skorzystaj z formularza poniżej  wysyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w zgłaszanej sprawie
  Please prove you are human by selecting the cup.

  Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

  Zadzwoń lub skorzystaj z fomularza / tel. 34 324 24 31   wysyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w zgłaszanej sprawie
   Please prove you are human by selecting the cup.

   X
   WYŚLIJ ZGŁOSZENIE