Ubezpieczenie wypadkowe w ZUS – co warto o nim wiedzieć?

 

Ubezpieczenie wypadkowe, opłacane przez pracodawcę, daje pracownikowi, który uległ wypadkowi w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, prawa do pobierania określonych w ustawie świadczeń. Oprócz jednorazowego odszkodowania z ZUS za stały uszczerbek na zdrowiu są to także inne świadczenia, które mają pomóc osobie poszkodowanej wrócić do pracy lub funkcjonować po ciężkim wypadku, wykluczającym z życia zawodowego. Czym jest ubezpieczenie wypadkowe, czy dla wszystkich jest ono obowiązkowe i co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Czy ubezpieczenie wypadkowe w ZUS jest obowiązkowe?

Każdy pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenia podlega obowiązkowemu oskładkowaniu ZUS. Składkami obowiązkowymi są: składka emerytalna, rentowa i wypadkowa. Jedynie składka choroba nie dla wszystkich jest obligatoryjna – nie obowiązuje ona w przypadku osób zatrudnionych na umowie zlecenia (jest ona dobrowolna). Istnieje także pewna grupa osób, która nie ma możliwości wykupienia ubezpieczenia wypadkowego w ZUS. Są to między innymi osoby bezrobotne, niezawodowi żołnierze, europarlamentarzyści, osoby na zasiłku macierzyńskim, na świadczeniu lub zasiłku socjalnym, osoby na urlopie macierzyńskim, osoby objęte dobrowolnym ubezpieczeniem rentowym i emerytalnym, osoby sprawujące pracę nakładczą czy osoby opiekujące się niepełnosprawnym dzieckiem.

Co do zasady każdy inny pracownik na umowie o pracę lub umowie zlecenia podlega obowiązkowi ubezpieczenia wypadkowego. Do opłacania składek zobowiązany jest płatnik, nie pracownik. Ponadto z obowiązku tego zwolnieni są pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników na umowę zlecenia, a pracownicy ci wykonują pracę poza siedzibą firmy, np. w domu.

Co obejmuje ubezpieczenie wypadkowe ZUS?

Ubezpieczenie wypadkowe ZUS uwzględnia różnego rodzaju świadczenia na wypadek zdarzenia podczas wykonywania obowiązków służbowych:

 • jednorazowe odszkodowanie wypadkowe w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za 1% uszczerbek na zdrowiu
 • zasiłek chorobowy wypłacany w wysokości 100% wynagrodzenia przez okres nie dłuższy niż 182 dni
 • świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 100% wynagrodzenia wypłacane po upłynięciu 182 dni zasiłku chorobowego, gdy stan zdrowia nie pozwala wrócić do zdrowia; wypłacany przez okres do 12 miesięcy
 • zasiłek wyrównawczy – dla pracowników, którzy o wypadku otrzymują obniżone wynagrodzenie
 • renta szkoleniowa – na pokryciu kosztów przebranżowienia się osób, które nie mogą kontynuować pracy zawodowej w swoim zawodzie
 • renta z tytułu niezdolności do pracy
 • dodatek pielęgnacyjny – pokrywa koszty w przypadku niezdolności do samodzielnego funkcjonowania, wypłacany do emerytury bądź renty
 • dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej

Jak skorzystać ze świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego ZUS?

Aby móc skorzystać ze świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego ZUS, należy:

 • mieć opłacone składki (ewentualne zaległości w chwili składania wniosku nie mogą przekraczać 6,59 zł i muszą zostać opłacone w terminie do 6 miesiącu pod rygorem przedawnienia się prawa do świadczeń)
 • przedstawić dokumentację, poświadczająco okoliczności zdarzenia, upoważniające do pobierania świadczeń
 • zakończyć leczenie i rehabilitację

Należy pamiętać, że ubezpieczenie za wypadek w pracy przysługuje wyłącznie pracownikom, którzy wykonywali polecenia przełożonych lub inne obowiązki, wynikające z umowy z pracodawcą lub zleceniodawcą. Dotyczy to również pracowników, którzy obowiązki zawodowe wykonują poza siedzibą firmy, np. w ramach delegacji służbowej. Osoby, które nie przestrzegały zasad BHP lub pracowały pod wpływem substancji niedozwolonych, nie mogą liczyć na odszkodowanie.

Aby uzyskać takie odszkodowanie, należy przedłożyć pracodawcy (płatnikowi) wymagane dokumenty, które następnie płatnik przedstawia w ZUS:

 • wniosek o odszkodowanie wraz z danymi płatnika oraz ubezpieczonego – we wniosku należy wyraźnie określić rodzaj wnioskowanego świadczenia
 • protokół powypadkowy (lub karta wypadku, jeśli poszkodowany zatrudniony jest na umowę zlecenia) – uwierzytelniona kopia bądź oryginał do wzglądu muszą zawierać informacje poszkodowanego oraz świadków zdarzenia
 • zaświadczenie o stanie zdrowia N-9 po zakończonych leczeniu i rehabilitacji

Ponadto ZUS może zażądać dodatkowych dokumentów, np. oświadczenie osoby, która zgłosiła wypadek, a przy wypadkach komunikacyjnych informacji o numerach rejestracyjnych i dochodzeniu prowadzonym przez policję.

Kiedy ZUS może odmówić wypłaty odszkodowania?

ZUS może odmówić wypłaty odszkodowania, gdy na podstawie wniosku zostanie stwierdzona wina poszkodowanego lub pracodawcy. W sytuacji, gdy do wypadku doszło w wyniku zaniedbań pracodawcy, pracownik może ubiegać się o odszkodowanie od firmy, w której jest zatrudniony. Świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych nie zostaną również wypłacone, gdy podczas wypadku poszkodowany był pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych substancji niedozwolonych.

Ubezpieczenie wypadkowe a ubezpieczenie na życie

Oprócz obligatoryjnych ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczenia wypadkowego, pracownicy mogą we własnym zakresie wykupić ubezpieczenie na życie. Niektórzy pracodawcy oferują możliwość dołączenia do grupowego ubezpieczenia, ale takie ubezpieczenie można wykupić we własnym zakresie w dowolnym TU. Przed podpisaniem polisy na życie należy dokładnie wczytać się w jej warunki i porównać kilka ofert pod względem zakresu ochrony, jak i wysokości świadczeń.

Nasza Kancelaria Odszkodowawcza pomaga uzyskać należne świadczenie, również w przypadku, gdy ZUS lub prywatna firma ubezpieczeniowa odmawia jego wypłaty lub zaniża wysokość. Wszystkie osoby, które napotkały się na podobne trudności, zapraszamy do kontaktu.

Potrzebna ci pomoc?

Zadzwoń w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku
po godzinie 16:00 lub
Bezpłatnie odpowiemy na Twoje pytania.

Dlaczego Twoje odszkodowanie z Kancelarią AE?

 

Oszczędzamy Twój czas

18 lat doświadczenia pozwala nam uzyskiwać odszkodowania szybko i skutecznie

Wysokie odszkodowania

Analizujemy każdą sprawę i pozyskujemy odszkodowanie z możliwie największej ilości miejsc.

Doświadczony zespół

Nasz zespół to osoby z wieloletnim doświadczeniem. Ich wiedza gwarantuje uzyskanie najwyższych odszkodowań.

Wynagrodzenie po odszkodowaniu

Nasze wynagrodzenie płatne jest dopiero po uzyskaniu odszkodowania. Nie odzyskamy dla Ciebie pieniędzy, nie zarobimy.

18 Lat doświadczenia
610,358,253 zł Uzyskane odszkodowanie
63,542 Ilość klientów
99% Skuteczność
 
Zamknij

Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

Zadzwoń: 34 324 24 31

albo skorzystaj z formularza poniżej  wysyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w zgłaszanej sprawie
  Please prove you are human by selecting the plane.

  Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

  Zadzwoń lub skorzystaj z fomularza / tel. 34 324 24 31   wysyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w zgłaszanej sprawie
   Please prove you are human by selecting the cup.

   X
   WYŚLIJ ZGŁOSZENIE